За нас

Обучителен център „Темида“ е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2018 г. и вече няколко години стотици клиенти ни се доверяват, а ние се стремим да надграждаме себе си. Целта ни е разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и счетоводството.Организираме семинари по актуални въпроси на българското и европейското законодателство. В тях се прилагат съвременни методи на преподаване, които са в контекста на европейските стандарти за обучение.Организираме също така фирмени обучения и реализираме програми за обучения и по заявки на корпоративни клиенти.

Работим с лектори, които са признати професионалисти в своите области, като някои от лекторите преподават теми ексклузивно само за Обучителен център „Темида“. Екипът ни се състои както от мотивирани, високообразовани млади специалисти в областта на правото, счетоводството, финансите, данъците, маркетинга и управлението на бизнеса, така и от професионалисти с дългогодишен опит в организирането на професионални обучения, национални и международни конференции. Като доказан лидер в своята сфера фирмата успешно участва в конкурси и реализира обществени поръчки.