За нас

Обучителен център „Темида“ е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2018 г. и регистрирано по Търговския закон.

Целта ни е да предоставяме качествено професионално обучение, което да задоволява  потребностите и интересите на нашите клиенти.  

Организираме също така фирмени обучения и реализираме програми за обучения и по заявки на корпоративни клиенти.

Екипът ни се състои както от мотивирани, високообразовани млади специалисти в областта на правото, счетоводството, финансите, маркетинга и управлението на бизнеса, така и от професионалисти с дългогодишен опит в организирането на професионални обучения, национални и международни конференции.

СЕМИНАРИ