Нашите лектори

Гинка Христова

Гинка Христова

Адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University

Георги Денборов

Георги Денборов

Адвокат

Катя Гущерска

Катя Гущерска

Главен експерт по приходите, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Ива Кечева

Ива Кечева

Съдия в Административен съд София – град

Николай Николов

Николай Николов

Доктор по Административно право, бивш председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)

Костадинка Недкова

Костадинка Недкова

Съдия във Върховния касационен съд

Невин Фети

Невин Фети

Марио Първанов

Марио Първанов

Съдия във Върховен касационен съд

Адвокат Бакалова

Адвокат Бакалова

Съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“

Емануела Балевска

Емануела Балевска

Бивш заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Гражданската колегия

Светлин Лазаров

Светлин Лазаров

Проф. Д-р Таня Йосифова

Проф. Д-р Таня Йосифова

Светломир Иванов

Светломир Иванов

Aдвокат, вътрешен одитор в публичния сектор

Съдия Стефан Кюркчиев

Съдия Стефан Кюркчиев

Заместник-председател на Софийски градски съд

Д-р Борислав Боянов

Д-р Борислав Боянов