Финанси и счетоводство

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

21 май 2021 г.

 

В рамките на семинара детайлно ще бъде разгледана нормативната рамка и специфични изисквания на Управляващите органи. Акцент ще бъде поставен върху осигуряването на проследимост, прозрачност и достатъчна одитна пътека. Подробно разяснено ще бъде в  кои случаи може да се възстанови ДДС по оперативните програми.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

29 януари 2021 г.

 

В рамките на семинара детайлно ще бъде разгледана нормативната рамка и специфични изисквания на Управляващите органи. Акцент ще бъде поставен върху осигуряването на проследимост, прозрачност и достатъчна одитна пътека. Подробно разяснено ще бъде в  кои случаи може да се възстанови ДДС по оперативните програми.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: „Счетоводно отчитане и докладване на разходите по оперативните програми и мерките за възстановяване на последиците от COVID 19“

18 декември 2020 г.

 

В рамките на семинара детайлно ще бъде разгледана нормативната рамка и специфични изисквания на Управляващите органи. Акцент ще бъде поставен върху осигуряването на проследимост, прозрачност и достатъчна одитна пътека. Подробно разяснено ще бъде в  кои случаи може да се възстанови ДДС по оперативните програми.

Виж още..