ОНЛАЙН СЕМИНАР: "Актуални въпроси на вещното право"

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Актуални въпроси на вещното право”, който ще се проведе на 20  ноември 2020 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани основанията за придобиване правото на собственост и ограничените вещни права по ЗС. Особено внимание ще бъде обърнато на специфичните способи – СК, ЗППДОбП (отм.), по регулация, чрез апорт в търговското дружество и др.

Акцент ще бъде поставен върху формите на искова защита на правото на собственост – установителни искове, искове по чл. 108 ЗС и чл. 109 ЗС.

Детайлно разгледана ще бъде съдебната практика и по-конкретно ТР № 4/2014 год. на ОСГТК на ВКС, ТР № 1/2011 год. на ОСГТК на ВКС  и ТР № 8/2014 год. на ОСГК на ВКС.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия  Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 90 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 ноември 2020 г.

 

ПРОГРАМА