"Вещно право. Проблеми със съсобствеността"

 

 

Обучителен център „Темида” организира семинар на тема „Проблеми на съсобствеността”, който ще се проведе на 25 юни 2020 година, град София, Бизнес център „Доверие“.

На семинара ще бъдат подробно разгледани актуалните проблеми със съсобствеността.

Ще бъдат анализирани основанията за възникване на съсобственост, като ще бъде направено разграничение между общите и специфични основания. Подробно разгледани ще бъдат и видовете съсобственост – дялова и бездялова.

 Представени ще бъдат и отношенията между съсобствениците и по-специално исковете по чл. 30, ал.3 ЗС , по чл. 31,ал.2 ЗС , по чл. 32, ал.2 ЗС, като подробно ще бъде представена практиката на ВКС.

 Способите за ликвидиране на съсобствеността (спогодба, доброволна делба, съдебна делба) също ще бъдат подложени на анализиране по време на семинара. Подробно разгледани ще бъдат и исковите производства – съдебна делба , изкупуван на дял – чл. 33, ал.2 ЗС

Специално внимание ще бъде обърнато на етажната собственост, като ще бъде представена и практика по Закона за управление на етажната собственост.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия  Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

 При регистрация до 19 юни –  195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

При регистрация след 19 юни –  215 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  23 юни 2020 г.

 

ПРОГРАМА