"Актуални проблеми на вещното право. Нови моменти в правния режим"

 

 

Обучителен център „Темида” организира семинар на тема „Актуални проблеми на вещното право. Нови моменти в правния режим”, който ще се проведе на 06 декември 2019 година, град София, Парк хотел Витоша, ул. Росарио №1

На семинара ще бъде ще бъдат подробно разгледани основанията за придобиване право на собственост при условията на трансформация на правото на ползване , предоставено на граждани по ЗСПЗЗ респ. на правото на стопанисване и управление на държавна собственост ( НДИ – отм. и др.); апорт в търговско дружество; публична продан; групов строеж. Специално внимание ще бъде обърнато на давностните срокове. Представена ще бъде и практиката на ВКС.

Акцент ще бъде поставен върху съдебната защита на правото на собственост, като разгледани ще бъдат особеностите при установителните, осъдителните и конститутивните искове. 

Специално внимание ще бъде обърнато и както на владениeто и държането по смисъла на чл. 68 ЗС, така и на защитата на нарушено владение и /или държане – чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия  Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

  225 лв. за един участник и 205 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  02 декември 2019 г.

 

ПРОГРАМА