"Въззивно производство по НПК. Актуални практически проблеми"

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „Въззивно производство по НПК. Актуални практически проблеми“, който ще се проведе на 12 март, 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

Целта на обучението е да предостави възможност на участниците да получат решения на възникващите в ежедневието практически проблеми, свързани с въззивното производство по НПК.

По време на семинара ще бъдат разгледани същността и предмета на въззивното производство. Акценти ще бъдат поставени върху правото на жалба и протест, действие на жалбата и протеста, срокове и ред на подаване, форма, съдържание и оттегляне.

Подробно разгледани ще бъдат също така правомощията на въззивния съд. Специално внимание ще бъде обърнато както на претенциите в жалбата и протеста във връзка с въззивните правомощия,  така и на забраната за влошаване положението на подсъдимия, включително при връщане на делото за ново разглеждане.

Акцент ще бъде поставен на влизането в сила на съдебните актове, постановени по наказателно дела. Обзор ще бъде направен на ТР № 5/21.05.2018 г. по т.д. №5/2017 г. на ОСНК НА ВКС.

В края на обучението ще бъде дадена възможност за свободна дискусия, по време на която всеки от участниците ще може да постави на разгледани свои казуси, свързани с темата на семинара.

Лектор ще бъде:

Красимира Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд

Красимира Костова е започнала магистърската си кариера като „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, след което е била назначена за съдия в Районен съд – Пловдив, после за съдия Окръжен съд – Пловдив, а от месец януари 2012 г. и за съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.

През 2010 г. получава награда от Висшия Съдебен съвет „Служебна благодарност и грамота” по чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

През цялото време на упражняване на професията – участия в множество обучения и семинари по наказателно право и процес, пенитенциарни процедури, европейско право и права на човека, международноправно сътрудничество, права на деца и на хора с увреждания, обезпечения, отнемане на незаконно придобито имущество, административни дейности и други.

От месец септември 2012 г. е обучител в НИП, а от месец октомври 2014 г. лектор по редица обучения на магистрати в специализираните институции и разследващи органи, организирани по проекти на фондация „Риск монитор” и ПРБ.

Съдия Костова е участвала редица в конкурсни комисии на конкурси за магистрати, за съдебни помощници и съдебни служители, в програмата на Европейската съдебна мрежа по обмен на магистрати и в работни срещи и комисии по изготвяне на законопроекти и проекти за подзаконови нормативни актове в област „Правосъдие“. Участвала е и в изготвянето на становища по повод тази дейност и по повод тълкувателни дела на ВКС. 

Освен това, тя е взимала участие и в срещи с представители на ЕК по мониторинга на специализираните институции, като част от общия мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

  • При регистрация до 01 март  – 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

 

  • При регистрация след 01 март – 200 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

!!! В цената са включени всички необходими работни материали, кафе пауза, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

СРОК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ

До  05 март 2019 година.

Местата са ограничени! При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с нас  на 0878 011 992 или 0877 753 777.

След работно време ни пишете на: seminars@temidaeducation.bg