"Практическо приложение на GDPR. Административнонаказателна отговорност на администраторите на лични данни"

Обучителен център „Темида“ и Koмисия за защита на личните данни /КЗЛД/ имат удоволствието да ви поканят на еднодневен специализиран семинар на тема „Практическо приложение на GDPR. Административнонаказателна отговорност на администраторите на лични данни”, който ще се проведе на 27-и юли 2018 година в град Бургас, хотел „България“, зала „Капитанска”.

Целта на обучението е да бъдат разяснени новите моменти по европейския регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май. По време на семинара ще получите практически съвети относно нововъведената правна уредба, които ще предпазят вашия бизнес от неблагоприятни правни последици, както и знания относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания. В рамките на обучението ще бъде направен детайлен преглед на правните основания за обработване на личните данни, включително въз основа съгласие на лицата.

 Ще получите отговори на следните въпроси:

  1. Защо и как GDPR засяга вашата организация?
  2. Какво трябва да направи организацията ви, за да постигне съответствие с изискванията на GDPR?
  3. Кога имате основания да обработвате лични данни?
  4. Какви следва да бъдат организационните и техническите мерки? Необходимо ли криптиране и псевдоминизиране на личните данни?
  5. Какви са правните аспекти на административнонаказателната отговорност на администраторите на лични данни?

Лектори ще бъдат:

Цветан Иванчовски – работи от 10 години в Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ като началник отдел „Контрол и административно-наказателни производства” в дирекция „Правни производства и надзор”.

Г-н Иванчовски притежава две магистърски степени. Завършил е  Академията на Министерство на вътрешните работи  и Юридическия факултет на Софийски  университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”.

Професионалната му кариера започва в системата на МВР и Прокуратурата на Република България.

Адв. Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“  –  притежава повече от 7-годишен опит в областта на консултиране на корпоративни клиенти за спазване на регулаторни изисквания.

В областта на защитата на лични данни екипът на „Тодоров ЛЛП“, ръководен от адв. Димитър Тодоров,  е консултирал множество бизнеси от различни сфери за имплементиране на изискванията на GDPR в дейностите на дружествата, включително в сектори като: предоставяне на медицински, естетически и дерматологични услуги, онлайн търговия, производствена дейност, хотелиерски услуги, счетоводни и одит услуги, транспортни услуги, асоциации и други.

Завършил е магистратури по “Частно и наказателно право” и “Право на търговската несъстоятелност” в  Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Упражнява дейност като адвокат, като синдик и като представител поиндустриална собственост (марки и дизайни).

Ако съхранявате лични данни, трябва да се съобразите с изискванията на новия регламент. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро).