"GDPR за лица, администриращи лични данни, свързани със здравния статус на пациенти"

Обучителен център „Темида“ и Български лекарски съюз имат удоволствието да ви поканят на еднодневен специализиран семинар на тема “ GDPR за лица, администриращи лични данни, свързани със здравния статус на пациенти”, който ще се проведе на 18-и юни 2018 година в град София, хотел „Силвър“.

Целта на обучението е да бъдат представени на най-важните аспекти на GDPR в работата на лечебните заведения и необходимите действия, които следва да бъдат предприети.По време на семинара ще бъдат дадени на заинтересованите страни конкретни указания за прилагането  на регламента в областта на здравеопазването и ще бъдат посочени примери и казуси, относими към дейността на различни лечебни заведения. 

 Участниците ще получат отговори на следните въпроси:

  1. Какво са лични данни и чувствителни лични данни? Принципи при обработването им.
  2. Как да обработваме чувствителни лични данни законосъобразно?
  3.  Какви са изискванията на регламента за документиране на дейностите на администраторите и обработващите лични данни?
  4. Какви са правата на субектите на лични данни и реализирането им когато субектът е пациент?
  5. Какви са санкциите и как можем да ги избегнем?

Лектори ще бъдат:

Адвокат Мария Шаркова  – управляващ съдружник в специализирано адвокатско дружество по медицинско право „Шаркова и партньори“. Завършила е Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. Професионалният й опит преди вписването й като адвокат включва работа като преводач/изследовател за BBC, UK и True Vision Productions по двата им документални проекта Bulgaria’s abandoned children и Bulgaria’s abandoned children revisited.  Адвокат Шаркова има множество специализации в чужбина в областта на добрите практики в правосъдието, правата на децата и медицинското право.

Адв. Димитър Тодоров, Адвoкатска кантора „Тодоров ЛЛП“ – притежава повече от 7 годишен опит в областта на консултиране на корпоративни клиенти за спазване на регулаторни изисквания.  В областта на защитата на лични данни екипът на „Тодоров ЛЛП“, ръководен от адв. Димитър Тодоров е консултирал множество бизнеси от различни сфери, вкл.: предоставяне на медицински, естетически и дерматологични услуги, он-лайн търговия, производствена дейност, хотелиерски услуги, счетоводни и одит услуги, транспортни услуги и др. Завършил е магистратури по “Частно и наказателно право” и “Право на търговската несъстоятелност” в  Университета на гр. Ница „София-Антиполис“ (Франция). Упражнява дейност и като синдик, като е член на УС на „Асоциация на синдиците в България“.

 Ако съхранявате лични данни, свързани със здравния статус на пациенти, трябва да се съобразите с изискванията на новия регламент.  Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро).

Семинарът е специализиран и е  насочен към всички лица, администриращи лични данни, свързани със здравния статус на пациенти.