„Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на практически семинар на тема „Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“, който ще се проведе на 13 юни 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

Целта на семинара е:

Постигане на по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новата регулация, относно обнародвания Закон за Киберсигурност, с който в българското законодателство се въвежда Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive), в сила от 09.05.2018.

Законът е с незабавно действие, като понастоящем тече преходен период за изграждане на предвидената устройствена организация и приемане на предвидената подзаконова рамка по прилагането му.

Законът обхваща следните браншове:

§  Енергетика: електричество, нефт и газ

§  Транспорт: въздушен, железопътен, воден и сухоземен

§  Банково дело: кредитни институции

§  Инфраструктури на финансовите пазари: места за търговия, централни контрагенти

§  Здравеопазване

§  Водоснабдяване

§  Онлайн търговия, облачни услуги

§  Цифрова инфраструктура: интернет точки за обмен, доставчици на системни услуги

За кого е предназначен семинарът?

Семинарът е предназначен за управители и собственици, които следва да адаптират организациите и фирмите към изискванията на новия Закон за киберсигурност.

По време на семинара ще се дискутират практически казуси, свързани с изискванията на новия Закон за киберсигурност, ще бъдат разгледани реалните заплахи за информационните системи и мрежи чрез симулиране на реални хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда,  както и практически мерки за превенция и защита от тях. Събитието ще завърши с дискусионен панел, в който всеки ще има възможност да зададе своите въпроси в контекста на семинара към лекторите.

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Васил Грънчаров

Директор на Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ и ръководител на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CERT Bulgaria) към Държавна агенция „Електронно управление“.

Притежава дългогодишен професионален опит в използването на информационните и комуникационни технологии при извънредни ситуации. От 2009 г. до 2017 г. е директор на Националния център за реагиране при компютърни инциденти (NCERT.bg). Бил е национално контактно лице за връзките с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в периода 2006-2009 г. От 2009 г. е член УС на ENISA, а от 2008 г. до 2015 г. е бил национален представител на Република

България в НАТО по въпросите на киберзащитата на некласифицирани мрежи. От 2016 г. е член на Комитета по мрежова и информационна сигурност към ЕК, представител на България в други структури по мрежова и информационна сигурност в ЕК и Съвета на ЕС.

  Светлин Лазаров

Главен инспектор Светлин Лазаров е началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР.  През годините е работил  по многобройни случаи на киберпрестъпления,  участвал е в международни екипи за разследване на Европол, Интерпол, ФБР и Сикрет сървис. Преминал е множество специализации в областта на компютърните престъпления, компютърните доказателства и международното сътрудничество. Сертифициран е от Международна асоциация на компютърните разследващи специалисти – IACIS, Европейския център за киберпрестъпления към Европол – EC3 EUROPOL, Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането – CEPOL, Международна академия за правоприлагане – ILEA, и Департамент за вътрешна сигурност на САЩ – HSI.

Бил е представител на МВР в работната група за създаването на Закона за киберсигурност. Член е на междуведомствена оперативна група за действие при инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност в България, както и на Европейската оперативна група за киберпрестъпления към Европол. Също така е контактна точка 24/7 за атаките срещу информационните системи на национално и европейско ниво.

  Мирослав Стефанов

Мирослав Стефанов е сертифициран CEH, CCNA Security, ISO 27001.  Управител е на ClusterInfoSec. Притежава опит в изграждане и защита на корпоративни мрежи и превенция от атаки.

Той е председател на Българка Асоциация по Киберсигурност и зам.-председател на Българската Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери.

Павел Георгиев

Съосновател на 2 WaySolutionsLLC и член на Управителния съвет на Българскатаасоциация на сертифицираните етични хакери (БАСЕХ)

  Милчо Хекимов

Сертифициран етичен хакер, член на Българската Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери (БАСЕХ).

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 11 юни 2019 г.