“Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 - GDPR”

Семинарът ще се проведе на 24-и април 2018 година в София, хотел „Силвър“.

Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.

Лектори ще бъдат:

  1.  Мария Крумова – Началник отдел „Правни становища и международно сътрудничество”, г-жа Наталия Николова – Главен експерт в Комисия за защита на личните данни,
  2. Николай Цветанов, адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори“ – адвокат, притежаващ 10-годишен опит в сферата на IT, медии и телекомуникации, оглавява екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в сферата за защита на личните данни
  3. Вихрен Славчев – IT специалист, изпълнителен директор на „Мнемоника“ и един от основателите й
  4. Димитър Тодоров, адвокатска кантора „Тодоров ЛЛП“ – адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия и синдик към Министерство на правосъдието на Република България.

На този линк – https://www.youtube.com/watch?v=1dw9nHIPbsU – можете да откриете предварителните интервюта, които лекторите дадоха пред Обучителен център „Темида“.

Ако съхранявате каквито и да било данни за клиентите и партньорите си, трябва да се съобразите с изискванията на новия регламент. General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в рамките на ЕС. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро).

Изискванията на ЕС за съхранение на лични данни, въведени с GDPR, са свързани с организационни и технологични мерки, както и с мерки за съхранение на информацията, вкл. въвежда се изискването определени типове организации да назначат Служител по защита на данните (DPO – Data Privacy Officer). Организациите трябва да разполагат с подобна позиция или като член от персонала, или под формата на външен консултант. Служителят по защита на данните ще отговаря за съобразността с изискванията на регламента, ще консултира въвеждането на нови такива и ще консултира кога и как трябва да бъде осъществено оценяване на степента на важност на личните данни. Той ще бъде и лицето за контакт с националните органи за защита на личните данни.

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи и всички представители на бизнеса, ангажирани в процеса на обработката на лични данни.