Нови моменти в Закона за особените залози след извършената реформа от 01.07.2023

20 септември 2023 г.

Д-р Димитър Иванов - юрист, доктор по гражданско и семейно право към СУ „Св. Климент Охридски”, автор на монографията "Особеният залог в българското право"

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат следмите теми:

 

Някои общи бележки относно изпълнението по ЗОЗ – същност, характеристики, отлики с алтернативните способи за изпълнение.

Коментар на новите правила относно продажбата по реда на ЗОЗ:

Грижа на добрия търговец и обявяване на продажбата в съответния регистър

Съдържание на обявлението и условия за продажбата

Значение на обявяването и възможни проблеми

Правила при определяне на начална цена относно движими вещи и недвижими имоти

Последици от извършената продажба и сравнение с публичните продажби

Особености на продажбата извършена от ЧСИ по възлагане от заложен кредитор

 

Коментар на НАРЕДБА № Н-3 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ!

 

Коментар на новите правила относно разпределението по реда на ЗОЗ:

Общи бележки относно депозитаря и неговите правомощия

Постъпване на суми по сметка на депозитаря и значението на този факт за продажбата

Предварителни и окончателни списъци. Съобщаване и оспорване на списъците.

Присъединени кредитори и трети лица

Разпределение. Уведомяване на страните и обявяване в регистъра.

Обжалване на разпределението. Особености при обжалване, когато ЧСИ е депозитар.

Разпределяне на остатък след удовлетворяване на всички кредитори. Участие на държавата за публичните вземания.

Особености при вписване на запор по реда на ЗОЗ

Оспорване на вземането на присъединен кредитор

 

Обжалване на откази от вписвания – администриране, компетентен съд, съдебен акт по жалбата.

 

Коригиране на подадени заявления и нови вписвания.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 септември 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Димитър Иванов
Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски". Специалист по особени залози и принудително изпълнение. Автор на монографията "Особеният залог в българското право", съавтор в сборника "Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ", съавтор в сборниците "Предизвикай: Изпълнителния процес" и "Предизвикай: Давността", както и на над 45 статии и коментари по актуални теми на облигационното, търговското право и гражданския процес.