ОНЛАЙН СЕМИНАР: Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите с криптоактиви

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите с криптоактиви“

 който ще се проведе на 29 септември 2022 година. 

В рамките на обучението ще бъдат направени анализ и обсъждане на данъчните и счетоводните аспекти на трансакциите с криптоактиви, като детайлно разгледани ще бъдат следните въпроси:

Въведение

1) Същност и класификация на електронните пари.
2) Място, роля и значение на криптоактивите в системата на електронните пари.
3) Добиване на криптовалути.
4) Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.
5) Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС.
6) Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.
7) Задължения по реда на ЗМИП.
8) Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.
9) Статистическо деклариране пред БНБ.

Източници на доходи от криптовалути
за физическите лица и тяхното данъчно третиране

1) Добиване на криптовалути чрез копаене.
2) Добиване на криптоактиви чрез стейкване.
3) Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.
4) Бартер на криптовалута.
5) Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.
6) Дивиденти във вид на криптовалута.
7) Придобиване на криптовалута по наследство.
8) Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
9) Залози в приложението DeFi.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

 Д-р Борислав Боянов

Д-р Борислав Боянов e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в счетоводството, счетоводството и финансовата отчетност на стопанските предприятия, разкриването на възможностите за счетоводно моделиране на новопоявяващите се обекти на отчитане като криптоактивите, счетоводният инженеринг и дигиталната трансформация на счетоводството като научно знание и практическа дейност.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Таксa за участие

125 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 27 септември 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите с криптоактиви“

 

ПРОГРАМА