ОНЛАЙН СЕМИНАР: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" - съдебна практика

 

Обучителен център „Темида” организира ОНЛАЙН семинар на тема „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – aктуални въпроси на съдебната практика „, който ще се проведе на 28 юни 2021 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани подсъдността и процедура по чл. 380 от Кодекса за застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато на забавата и отказа за изплащане на застрахователно обезщетение. Акцент ще бъде поставен и върху размера на застрахователното обезщетение и задължението на застрахователя за изплащане на лихва.

В рамките на обучението детайлно разгледано ще бъде и приложното поле на Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. на ОСТК на ВКС.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Съдия Стефан Кюркчиев –  Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999г. През периода от 2000г. до 2002г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010г. През периода от 2010г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас email, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

До 15 юни: 120 лв. за един участник и 105 лв.за участник при двама или повече участници

След 15 юни140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

 (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 24 юни 2021 г.

 

ПРОГРАМА