ОНЛАЙН СЕМИНАР: Касационно обжалване

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Касационно обжалване”, който ще се проведе на 26 март 2021 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани правната същност на касационното производство, основанията за допустимост на касационното производство – чл. 280, ал.3 ГПК и основанията  за допускане на касационно обжалване.

Акцент ще бъде поставен и върху основанията за касиране ( отмяна ) на въззивните решения- чл. 290 ГПК, чл. 293 ГПК, чл. 295 ГПК.

Детайлно рагледана ще бъде актуалната съдебна практика. 

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия  Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

При регистрация до 15 март: 110 лв. за един участник и 95 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

При регистрация след 15 март: 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 март 2021 г.

 

ПРОГРАМА