ОНЛАЙН СЕМИНАР: Неизпълнение на договора

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Неизпълнение на договорa“, който ще се проведе на 30 септември 2022 година.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани следните теми:

Неизпълнение на договора – същност и форми. Правни последици от неизпълнението на договора в отношенията между кредитора и длъжника.
Обезпечение на иска при неизпълнение на договорите. Обезпечителни мерки. 
Проблеми при доказването по исковите производства, свързани с неизпълнението на договорите.
ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Съдия Стефан Кюркчиев – Заместник-председател на Софийски градски съд

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. През периода от 2000 г. до 2002 г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002 г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004 г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010 г. През периода от 2010 г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Стефан Кюркчиев е автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

 

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 

ПРОГРАМА