ОНЛАЙН СЕМИНАР: Новите моменти в документирането на трансферните цени в България

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема Новите моменти в документирането на трансферните цени в България„, който ще се проведе на 02 декември 2021 г. 

 

В рамките на обучението детайлно ще бъдат разгледани следните теми: 

Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?

Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно предстоящите промени в ДОПК.

Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК – съдържание и методология.

Международни аспекти и тенденции.

 Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.

Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle

Методи за определяне на трансферни цени

Традиционни методи

Метод на сравнимите неконтролирани цени

Метод на пазарните цени

Метод на увеличената стойност

Нетрадиционни/транзакционни методи

Метод на разпределената печалба

Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП)

Корекции в резултат на трансферно ценообразуване:

Корекции по инициатива на задължените лица

Процесуални възможности при корекции в трансгарнична ситуация

Процесуални възможности при корекции в рамките на държавата

Корекции по инициатива на приходната администрация

Процесуални възможности при корекции в трансгарнична ситуация

Процесуални възможности при корекции в рамките на държавата

ДДС ефекти при корекции на трансферни цени

Обзор на съдебната практика, относима към сделки между свързани лица.

Участниците ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

 

Лектор на семинара ще бъде

Адвокат Георги Денборов

 

Адвокат Георги Денборов притежава дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, а в момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участвал е в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури.

Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари, и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет.

Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

230 лв. за един участник и 210 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 29 ноември 2021 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Новите моменти в документирането на трансферните цени в България“

ПРОГРАМА