ОНЛАЙН СЕМИНАР: Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Oбучителен център „Темида”, съвместно с АД „Пенков, Марков и партньори“, организира специализиран онлайн семинар на тема „ Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения„, който ще се проведе на 08 декември 2022 година

Като принцип, кръгът на задължените лица включва всички работодатели в публичния сектор, както и работодатели в частния сектор с над 50 служители, включително работодатели, независимо от броя на служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на посочените в Директивата актове на Европейския съюз. На този етап се предвижда изискванията за съответствие да влязат в сила поетапно, като най-напред да се прилагат за публичния сектор и работодатели в частния сектор с над 250 служители, а впоследствие (края на 2023 г.) и за тези с между 50 и 250 служители.

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат:

Какво представлява новият whistleblowing режим:

– европейско законодателство – Директива (ЕС) 2019/1937;

– проект на национален Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

– същност и характеристики на режима, цели – „разобличаване“ на нарушения, справяне с корупция и т.н.;

– кога влиза в сила новата правна уредба;

– общи задължения за бизнеса – създаване на вътрешни правила, звено за приемане на сигнали за нарушения и т.н.

Кой може да бъде whistleblower / лице, подаващо сигнал за извършено нарушение на законодателството:

            – Работници / служители в дружества;

            – Консултанти, доставчици и др.

За какво могат да се подават сигнали – за какви нарушения на законодателството може да се сигнализира.

Кои са задължените лица – компании с повече от 50 служители, публични органи и т.н.

Канали за подаване на сигнали – обща характеристика (вътрешен и външен канал)

Вътрешен канал за сигнализиране

– Вътрешно звено за приемане на сигнали – организационни мерки, квалификация и др.;

– Примерна процедура за разглеждане на сигнал, срокове.

 Външен канал за сигнализиране – ролята на КПКОНПИ

Публично оповестяване – телевизия, социални мрежи и пр.

Вътрешни правила на задълженото лице – изисквания, съдържание и др.

Ответни действия с цел отмъщение – каква защита се осигурява на сигнализиращите лица, забрана за ответни действия?

Санкции

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ –

ЕКИП ОТ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ“

Екипът на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ има над 30 годишен опит в предоставянето на правно обслужване на компании във връзка с осигуряване на корпоративно съответствие в сферата на различни регулаторни режими като защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари, специфични регулации за осъществяването на определени дейности и т.н. Екипът, водещ обучението, е участвал и във всички досегашни етапи на въвеждането на т.нар. Whistleblowing Директива (ЕС) 2019/1937 в българското законодателство, включително срещи в Министерство на правосъдието, обществени обсъждания и др.

АСЕН АПОСТОЛОВ – адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“

Г-н Апостолов работи в сферите на търговското и дружественото право, финансовото и банковото право, сливания и придобивания, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела.
Той е един от водещите експерти на адвокатското дружество в сферата на превенцията и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

 

НИКОЛАЙ ВОЙНОВ – адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“

Г-н Войнов има 15 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в различни правни области като Енергетика, Обществени поръчки, ПЧП и Концесии, Инфраструктура, Транспорт, Екология, Сливания и Придобивания, Проектно Финансиране и др.

АНА ККРЪСТЕВА – адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“

Адвокат Ана Кръстева, отличена от издания като Legal 500, практикува в областта на интелектуалната собственост, дружественото и търговско право, сливания и придобивания, трудовото право, както и някой аспекти на фармацевтичното право и данъчното право. Интересува се от smart contracts, NFT и различни аспекти на технологично, медийно и телекомуникационно право (TMT), комплайънс.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM.  Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

 

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

 

140 лв. за един участник и 120 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 06 декември 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

ПРОГРАМА