ОНЛАЙН СЕМИНАР: Погасителната давност при договора за лизинг. Разваляне и предсрочна изискуемост

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Погасителната давност при договора за лизинг. Разваляне на договора за лизинг и предсрочна изискуемост. Правна същност на встъпителната вноска  по догорова за лизинг. Договор за обратен лизинг  и  сублизинг„, който ще се проведе на 18 януари 2023 година

 

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат следните въпроси:

Погасителната давност при договора за лизинг

  -приложимост на погасителната давност при договора за лизинг

  -давност – 3 годишна или 5 годишна

  -правни изводи

Разваляне и предсрочна изискуемост при договорите за лизинг.

  -разваляне на договор за лизинг

  -предсрочна изискуемост  – особености

  -съпоставка

  1. Правна същност на встъпителната вноска по договора за лизинг.

Договор за обратен лизинг и сублизинг.

  -правна същност

Съдебна практика

  -съдебната практика по отношение действителността на обратния   лизинг

  -основание на съда за обявяване на нищожност на обратния лизинг

  -основание на съда за отхвърляне на иск за обявяване на нищожност   на обратния лизинг

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Веселин Христов  – началник на отдел „Необслужвани експозиции“ в УниКредит Лизинг ЕАД

Веселин Христов е Началник на отдел „Необслужвани експозиции“ в УниКредит Лизинг ЕАД. В дружеството е от 2010 г. Преди това е работил в ОББ АД, като е бил ръководител на екип „Общобанково правно и процесуално обслужване“. Завършил е право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и има магистратура по Бизнес администрация в НБУ. Има специализация по Английско право и Право на ЕС към Кеймбриджкия Университет. Член е на Правния комитет към Българска асоциация за лизинг от 2015 г., като, в това си качество, участва в изготвянето на становища, от името на БАЛ, по различни законопроекти, засягащи материята на лизинга. Синдик е от 2017 г. Абритър е към Арбитражния съд при Европейска юридическа палата от 2017 г. Има няколко публикация в материятае на лизинга и правото на ЕС. Бил е лектор по въпроси на банковото право, лизинга и правото на ЕС.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

 

Таксa за участие

При регистрация до 06 януари:  125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 06 януари:  145 лв. за един участник и 130 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

 

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 15 януари 2022 г.

 

ПРОГРАМА