ОНЛАЙН СЕМИНАР: Последни промени в ЗУТ

 

По време на семинара, който ще се проведе на 09 март 2021 година, ще бъде подробно разгледан Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.

 Детайлно анализирани ще бъдат промените в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, които засягат упражняването на вещните права върху недвижимите имоти. Акцент ще бъде поставен върху новите моменти в законовите правила за разполагане на сградите на основното и допълващото застрояване, промяната на предназначението на сгради и самостоятелни обекти в сгради, разделяне и делба на УПИ, издаването на разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на готовите строежи.

Обстоен преглед ще бъде направен и по отношение на промените в ЗУТ относно специалните правила за прекратяване на административните производства, открити по искане на заинтересовани лица и служебно по инициатива на административните органи, съгласуването на устройствените планове и техните изменения и облекчаването на процедурите по допускане и одобряване на изменения на ПУП по искане на пряко заинтересованите собственици.

В последния семинарен панел детайлно разяснено ще бъде оспорването на актовете за одобряване на общите устройствени планове и техните изменения по съдебен ред.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Валентина Бакалова

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  07 март 2021 г.

ПРОГРАМА