ОНЛАЙН СЕМИНАР: Последни промени свързани с НАРЕДБА - Н18

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Промени свързани с Наредба № Н-18  за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обн. ДВ бр. 17/2021 г.“, който ще се проведе на 19 октомври 2021 г.

В рамките на обучението детайлно ще бъдат разгледани следните теми: 

Промени, касаещи лица приемащи неприсъствени плащания;

Допълнение в кръга на освободените да регистрират продажбите чрез ФУ лица;

Чл. 7а, ал. 3;

Промени, касаещи ЕСФП;

Промени относно отпечатването на УНП във фискалния бон;

Департамент „Електронна търговия“;

Промени, касаещи сторно операции;

Промени, касаещи ИАСУТД;

Избор на лицата да използват СУПТО;

Лица, извършващи продажби чрез е-магазин;

Преходни и заключителни разпоредби.

 

Участниците ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

Лектор на семинара ще бъде

Катя Гущерска – главен експерт по приходите, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП

Катя Гущерска e главен експерт по приходите, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП. Тя е методолог с повече от 10 години опит на тази длъжност. Занимава се основно с въпроси, касаещи регистрирането и отчитането на приходи от извършени продажби чрез фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за отчитане на търговската дейност, както и изготвя методологически указания по прилагането на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

Регистрация до 10 октомври –  120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

Регистрация след 10 октомври –  140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 15 октомври 2021 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Промени свързани с Наредба № Н-18  за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обн. ДВ бр. 17/2021 г.“

ПРОГРАМА