ОНЛАЙН СЕМИНАР: Практика на ВКС по трудови спорове

 

„Срочни трудови договори и трудов договор за изпитване. Разграничение. Видове. Отличителни признаци на основанията за прекратяване на трудовото  правоотношение по чл.325 КТ и чл.328 КТ. Дисциплинарна отговорност. Решаване на практически казуси“

16 юли 2021 година

Теми на обучението

В рамките на първия панел ще бъдат обхванати най-важните моменти от практиката на ВКС по срочни трудови договори и трудов договор за изпитване – разграничение между тях и видове срочни трудови договори. Представени ще бъдат и отличителните признаци на някои от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325 КТ.

По време на втория панел ще се разгледат подробно основанията за уволнение по чл.328 КТ и правото на подбор по чл.329 КТ според практиката на ВКС.

          В третия панел ще бъдат обсъдени дисциплинарната отговорност по КТ, както и други съществени правни въпроси по трудови спорове според практиката на ВКС.

Лектор

Марио Първанов – съдия във Върховен касационен съд

Г-н Първанов е съдия във Върховен касационен съд от 2003 год. Преди това е бил съдия в Софийския градски съд и Софийския районен съд. В началото на кариерата си през 1990 г., след като завършва „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, е бил адвокат в Софийската адвокатска колегия. Към момента е съдия в III г.о. на ВКС, което е специализирано в разглеждането на облигационни и трудови спорове.  Лектор на редица обученията в Националния институт на правосъдието, съавтор на „Трудови отношения – 2021“, ИК „Труд о право“.

 

Условия и такси за участие

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници от една организация

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за регистрация е до  10 юли 2021 г.

ПРОГРАМА