ОНЛАЙН СЕМИНАР: Имуществена отговорност. Практика на ВКС по трудови спорове

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Имуществена отговорност. Практика на ВКС по трудови спорове“, който ще се проведе на 10 юни 2022 г. 

В рамките на обучението детайлно ще бъдат разгледани:

Имуществена отговорност на работодателя

– Трудова злополука

-Професионална болест

-Ексцес

Имуществена отговорност на работника или служителя. Видове.

                Тълкувателна практика на ВКС по Кодекса на труда през 2021 г. : ТР №4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. дело №4/2017 г. на ОСГК на ВКС;ТР №5/2019 от 26.10.2021 г. по тълк. дело №5/2019 г. на ОСГК на ВКС;ТР №3/2019 от 02.12.2021 г. по тълк. дело №3/2019 г. на ОСГК на ВКС.

          Тълкувателно решение по тълк. дело №5/2020 г. на ОСГТК на ВКС за договорите, сключени от фактически неспособни лица по смисъла на чл.31, ал.1 ЗЗД.  

Лектор на семинара ще бъде:

Марио Първанов – съдия във Върховен касационен съд

Г-н Първанов е съдия във Върховен касационен съд от 2003 год. Преди това е бил съдия в Софийския градски съд и Софийския районен съд. В началото на кариерата си през 1990 г., след като завършва „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, е бил адвокат в Софийската адвокатска колегия. Към момента е съдия в III г.о. на ВКС, което е специализирано в разглеждането на облигационни и трудови спорове.  Лектор на редица обученията в Националния институт на правосъдието, съавтор на „Трудови отношения – 2021“, ИК „Труд о право“.

 

Условия и такси за участие

 125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници от една организация

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за регистрация е до  07 юни 2022 г.

ПРОГРАМА