ОНЛАЙН СЕМИНАР: Практически казуси при проверки на обществени поръчки и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Практически казуси при проверки на обществени поръчки и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 12 март 2021 година.

 Програмата на семинара включва:

Решаване на казуси по обществени поръчки;

Идентифициране на допуснати нарушения при подготовката на документацията за участие, оценката на получените оферти, документирането на работата на оценителната комисия и сключването на договора с избрания участник;

Анализ на допуснатите нарушения в казусите;

Определяне на финансовия ефект от извършените нарушения;

Анализ на практиката на Управляващите органи, Одитния орган и ЕК при констатиране на нарушения по обществени поръчки;

Практика на Европейския съд във връзка с обжалвани процедури по обществени поръчки и актове за налагане на финансови корекции;

Обобщение на най-често допусканите грешки при провеждане на обществени поръчки.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 95 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 09 март 2021 г.

 

ПРОГРАМА