ОНЛАЙН СЕМИНАР: Провеждане на процедури по ПМС 160 и ЗУСЕСИФ

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Провеждане на процедури по ПМС 160 и ЗУСЕСИФ. Най-често допускани грешки от бенефициентите и налагане на финансови корекции от Управляващите органи“, който ще се проведе на 27 април 2021 година.

По време на обучението подробно ще бъде разяснено провеждането на процедури по ПМС 160 и ЗУСЕСИФ от бенефициентите, като акцент ще бъде поставен върху:

Предварително планиране

Изготвяне на тръжните документи;

Как да избегнем залагане на дискриминационни критерии за подбор към участниците?

Как да разработим обективна методика за оценка на офертите?;

Оценка на получените оферти и изготвяне на оценителен доклад;

Подписване на договор с избрания участник;

На участниците ще бъдат представени и редица казуси от практиката.

Особено внимание ще бъде обърнато на най-често допусканите грешки от бенефициентите и налагане на финансови корекции от Управляващите органи. В тази връзка подорбно разгледани ще бъдат:

Проверки на Управляващите органи;

Често допускани грешки от бенефициентите;

Налагане на финансови корекции от Управляващите органи;

Обжалване на финансови корекции и съдебна практика на ВАС;

Практика на Европейския съд;

Как да минимизираме риска от налагане на финансови корекции.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн семинарът ще се проведе през платформата Zoom.

Достъпът ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

При регистрация до 01 парил: 110 лв. за един участник и 95 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 01 парил: 130 лв. за един участник и 115 лв. за участник при двама или повече участници(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 aприл 2021 г.

 

ПРОГРАМА