ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 24 ноември 2021 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъдат разисквани следните теми:

Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган:

– Методология и обхват на проверките;

– Насоки и указания за извършване на проверките;

– Практика на ЕК, Европейска сметна палата и страни членки на ЕС при извършване на проверки на обществени поръчки;

– Предварителен и последващ контрол на обществените поръчки;

– Примерни казуси.

Налагане на финансови корекции от Управляващите органи

– Често допускани грешки от Възложителите;

– Указания и подход на Европейската комисия при налагането на финансови корекции;

– Практиката на Управляващите органи при налагане на финансови корекции;

– Анализ на финансовия ефект от нарушенията на Одитния орган;

– Практиките на Европейската комисия, Европейската сметна палата и ОЛАФ при налагане на финансови корекции;

– Обжалване на финансови корекции и съдебна практика;

 

Участниците в семинара ще получат отговор на въпроса как да минимизират риска от налагане на финансови корекции.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Радослав Недялков

Г-н Недялков е главен одитор в Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС (Одитен орган по оперативните програми и транс-граничните програми, финансирани от ЕС и програми финансирани от други външни донори) с над 17 годишен професионален опит в областта на одита на проекти, финансирани от европейските фондове и програми. Той е също така и лектор в семинари, организирани от Европейския институт за публична администрация (EIPA), Европейската академия за структурни и инвестиционни фондове (ESIFA) и Института на вътрешните одитори по теми, свързани с вътрешен и външен одит, одит на изпълнението, обществени поръчки, нередности и измами и финансови корекции.

Радослав Недялков участва и в експертни мисии на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия  (TAIEX) по различни теми, свързани с оценка на фискалното въздействие, конфликт на интереси, обществени поръчки, управление на риска и риск базиран одит, вътрешен одит, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, методи за финансов анализ, нередности и измами.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ .

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

стабилна интернет връзка

Такси за участие

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  20 ноември 2021 г.

ПРОГРАМА