ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 24 ноември 2021 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъдат разисквани следните теми:

Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган:

– Методология и обхват на проверките;

– Насоки и указания за извършване на проверките;

– Практика на ЕК, Европейска сметна палата и страни членки на ЕС при извършване на проверки на обществени поръчки;

– Предварителен и последващ контрол на обществените поръчки;

– Примерни казуси.

Налагане на финансови корекции от Управляващите органи

– Често допускани грешки от Възложителите;

– Указания и подход на Европейската комисия при налагането на финансови корекции;

– Практиката на Управляващите органи при налагане на финансови корекции;

– Анализ на финансовия ефект от нарушенията на Одитния орган;

– Практиките на Европейската комисия, Европейската сметна палата и ОЛАФ при налагане на финансови корекции;

– Обжалване на финансови корекции и съдебна практика;

 

Участниците в семинара ще получат отговор на въпроса как да минимизират риска от налагане на финансови корекции.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Адвокат Светломил Иванов

Г-н Иванов е сертифициран вътрешен одитор от Министерство на финансите. От 2011 година до сега, освен като адвокат, той  работи и като одитор по граждански договори към Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Програми за трансгранично сътрудничество на ЕС (България –Румъния,България – Турция,България-Гърция,България- Македония) – гр.София и по Европейски проекти и програми на Министерство на Околната среда и водите, Дирекция „Фондове на ЕС за Околна среда” – гр.София.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ .

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

стабилна интернет връзка

Такси за участие

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  20 ноември 2021 г.

ПРОГРАМА