ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 29 януари 2021 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъдат представени методологията и обхватът на проверките. Ще бъдат дадени конкретни  насоки и указания за извършване на проверките. Представена ще бъде практиката на ЕК, Европейска сметна палата и страни членки на ЕС при извършване на проверки на обществени поръчки. Детайлно разяснен ще бъде предварителеният и последващ контрол на обществените поръчки. Пред участниците ще бъдат изложени конкретни казуси от практиката.

По отношение на налагането на финансови корекции от Управляващите органи подробно разгледани ще бъдат често допусканите грешки от Възложителите. Представани ще бъдат както указанията и подхода на Европейската комисия при налагането на финансови корекции, така и практиката на Управляващите органи при налагане на финансови корекции. Направен ще бъде и анализ на финансовия ефект от нарушенията на Одитния орган, представени ще бъдат практиките на Европейската комисия, Европейската сметна палата и ОЛАФ при налагане на финансови корекции. Подробно разяснено ще бъде обжалването на финансовите корекции и съдебна практика.

Участниците в семинара ше получат отговор на въпроса как да минимизират риска от налагане на финансови корекции.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 95 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 27 януари 2021 г.

 

ПРОГРАМА