ОНЛАЙН СЕМИНАР: Промените в Закона за защита на потребителите - в сила от 28.05.2022 г.

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Промените в Закона за защита на потребителите“, който ще се проведе на 20 октомври 2022 година.

От 28.05.2022 г. влязоха в сила изменения на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), с които се въвеждат новите изисквания на европейските директиви за защита правата на потребителите (Директива (ЕС) 2019/2161; Директива 93/13/ЕИО; Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС).

С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

Новите изисквания са придружени и с имуществени санкции и глоби в значителни размери.

На семинара ще бъдат подробно разгледани следните теми: 

1.Новости по отношение на преддоговорната информация, предоставяна от он-лайн магазините и он-лайн платформите  – общи условия, задължение за деклариране дали третата страна е търговец или не, намаления, фалшиви отзиви, санкции – в сила от 28.05.2022 г.

2.Правни изисквания към он-лайн планформите и он-лайн търсачките по отношение на класирането (ранкинг), и основните параметри, определящи класирането. Насоки на Европейската комисия. Договори за оптимизация на сайт и на социални мрежи

3.Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – в сила от 1.01.2022 г. Задължения на доставчика на цифрово съдържание и цифрови услуги и на продавача на стоки. Правни средства на разположение на кредитора при неизпълнение от длъжника – съотношение между тях.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

ПРОФ. Д-Р ТАНЯ ЙОСИФОВА

 

Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС, арбитър и председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия. Проявява траен интерес към правните аспекти на  правото на информационните и комуникационните технологии. Публикувала е статии в специализирани правни списания, била е лектор на семинари и учебни курсове, посветени на Правото на информационните и комуникационните технологии. Правен консултант на предаването „Законът и Темида“ по програма Христо Ботев на Българското национално радио.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 

ПРОГРАМА