ОНЛАЙН СЕМИНАР: Промените в Наредба № 7 за устройство на териториите – в сила от 23 ноември 2022

13 декември 2022 г.

Адвокат Валентина Бакалова

Моля изберете бройка на участници тук:

Промените в „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“ са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 84 от 21.10.2022 г. и влизат в сила от 23.11.2022 година.

Поради тази причината  Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Промените в Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обнародвани в ДВ бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 23.11.2022 г.“.

Той ще се проведе на 13 декември 2022 г. 

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед на предназначението на териториите и поземлените имоти, устройствените зони и правилата и нормативите за устройство в отделните видове територии.

Акцент ще бъде поставен и върху правилата и нормативите за застрояване в поземлените имоти, линиите на застрояване, разполагането на сградите на основното застрояване в урегулираните поземлени имоти и издатините на сградите.

Подробно разгледани ще бъдат и правилата и нормативите за проектиране на жилищни сгради и жилища.

Действията на промените по отношение на висящите производства по одобряване на устройствени планове и техните изменения, както и по отношение на производствата по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти също ще бъдат предмет на обучението.

Детайлно разгледани  ше бъдат и ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 23.11.2022 г.)

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Валентина Бакалова

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСA ЗА УЧАСТИЕ

140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Валентина Бакалова
Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.