ОНЛАЙН СЕМИНАР: Сключване и изменение на договори за обществени поръчки. Финансови корекции

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Сключване и изменение на договори за обществени поръчки. Финансови корекции“, който ще се проведе на 28 септември 2022 година.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани следните теми:

 

Сключване и изменение на договора :

–  определяне на изпълнител на договора , вкл. при отказ на избрания участник в резултат на тръжната процедура;

–  необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка;

– пречките за сключване на договор;

– особеностите в зависимост от изпълнителя – напр. гражданско дружество, или чуждестранно лице; промяна и освобождаване на гаранции за изпълнение

– изменението на вече сключения договор – основания и пречки, вкл. при  ситуации на непреодолима сила и обективна невъзможност, и кога тези хипотези не са налице с практически примери;  промяна на предмета на договора по причини независещи от възложителя и/или изпълнителя, както и по инциатива на страните

– договорни клаузи: действителност, неустойки, нарушаване на конкуренцията и права на трети лица; възможност за арбитраж

 – Дискусия и въпроси : отговори на въпроси

Финансови корекции :

– същност, функции и разлика с глоби и имуществени санкции.

– правомощия и задължения на Управляващия орган и препоръки на Одитни органи

– определяне на размера на финансовата корекция и възражения по административен ред

– обжалване по съдебен ред ;  отговорност за вреди на Управляващите органи

-преглед на съдебната практика;

– възможност за оплакване пред Европейския съд по правата на човека или Комисията

– Дискусия и въпроси : отговори на въпроси

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Светломир Иванов – адвокат,  вътрешен одитор в публичния сектор

Г-н Иванов  има опит, придобит по материята при работата му като юрисконсулт в Министерството на финансите по Програма ФАР, контрольор в Министерство на околната среда и водите по ОП“Околна среда“ и контрольор по трансграничните програми за сътрудничество, администрирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

 

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 

ПРОГРАМА