ОНЛАЙН СЕМИНАР: Съдебна делба

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Съдебна делба”, който ще се проведе на 5  февруари 2021 година.

На семинара ще бъде подробно разгледано производството по съдебна делба. 

В първата семинарна част акцент ще бъде поставен върху първата фаза (по допускането). Разяснени ще бъдат правнатa уредба – чл. 34 ЗС , чл. 69 ЗН,  страните, обектите, отклоненията от общия исков процес, съединяването на исковете – чл. 30 ЗН, чл. 12, ал.1 ЗН, привременните мерки- чл. 344, ал.2 ГПК и  решението по чл. 344, ал.1 ГПК.

Подробно разяснена ще бъде и втората фаза. Акцент ще бъде поставен както на поделяемостта на делбените имоти, така и на способите за изършване на делбата (чл.347 ГПК във вр. с чл. 350 ГПК и чл.351 ГПК, чл. 348 ГПК , чл. 349, ал.1 ГПК и чл. 349, ал.2 ГПК, чл. 353 ГПК.). Специално внимание ще бъде обърнато и на решението по извършване на делбата – конститутивен ефект, отклонения  при възлагането.

Акцент ще бъде поставен и на претенциите по сметките във втората фаза на делбения процес. Подробно разяснени ще бъдат условията за предяваване , обективното съединяване, искът по чл. 31, ал.2 ЗС , по чл. 30, ал.3 ЗС, чл. 12, ал.2 ЗН и по чл. 72-74 ЗС
и разноските в  делбения процес.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 02 февруари 2021 г.

 

ПРОГРАМА