ОНЛАЙН СЕМИНАР: Съдебни производства пред ВКС

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Съдебни производства пред ВКС“, който ще се проведе на 07 юли 2022 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани касационното и отменителното производство. 

В първата семинарна част ще бъде разгледано касационното производство, като акцент ще бъде поставен върху: 

допустимост на касационното производство- чл.280, ал.3 ГПК

основания за допускане на касационно обжалване- чл.280, ал.1 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК

правомощия на ВКС при допуснато касационно обжалване-чл.290 ГПК , чл.293 ГПК
Във втората семинарна част ще бъде разгледано отменителното производство, като акцент ще бъде поставен върху:
допустимост на производството за отмяна
основания за отмяна на влезли в сила съдебни решения
правомощия на касационния съд  при наличие на основания за отмяна по чл.303, ал.1 ГПК и чл.304 ГПК
ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Емануела Балевска – бивш заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Гражданската колегия 

Съдия Балевска притежава 39-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година. В началото на 2022 година, поради навършване на пенсионна възраст, съдия Балевска се пенсионира.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 125 лв. за един участник и 110 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 

ПРОГРАМА