ОНЛАЙН СЕМИНАР: Oбезпечително производство

 

Обучителен център „Темида” организира онлайн семинар на тема „Обезпечително производство”, който ще се проведе на 25 май 2021 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани мястото и ролята на обезпечителния процес, разграниченията от обезпеченията в материалното право и обезпечнието на доказателствата и процесуалните предпоставки на производството по обезпечение на иска.

Детайлно разяснено ще бъде и производството по обезпечение на бъдещ иск и производството по обезпечение на иск по висящ процес.

Акцент ще бъде поставен върху налагането на обезпечителна мярка и обжалването на определението при отказ от допускане на обезпечние или при допускането му.  

Подробно разяснени ще бъдат още обезпечителни мерки и обезпечителната нужда.

Отмяната на обезпечението, обжалването и производството за обезщетение на вреди, настъпили от наложено обезщетение на иск също ще бъдат подробно разяснени в рамките на семинара.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

 

Емануела Балевска – съдия във Върховен касационен съд

Съдия  Балевска притежава 35-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 май 2021 г.

 

ПРОГРАМА