Последни промени в Гражданския процесуален кодекс

16 май 2023 г.

Съдия Стефан Кюркчиев - заместник-председател на СГС

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обн. ДВ бр. 11 от 2.2.2023 г:

Връчване на съобщения и книжа на адвокат.

Електронен изпълнителен лист.

Водене на заповедно производство в електронна форма.

Съдебна медиация – предпоставки, процедура и правни последици.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

165 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до  12 май 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Съдия Стефан Кюркчиев - заместник-председател на СГС
Съдия Стефан Кюркчиев е завършил Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. и специализира „Правораздаване“. Една година е съдебен кандидат в Софийски градски съд, а след това работи като юрисконсулт в областта на застрахователното и банковото право. След спечелен конкурс за младши съдии встъпва в длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд през 2002 г. Две години по-късно е назначен за районен съдия в Софийски районен съд, където правораздава последователно в Наказателно отделение, в Първо гражданско отделение и във Второ гражданско отделение. През 2006 г. съдия Кюркчиев е избран за заместник- председател на Софийски районен съд и остава такъв за период повече от пет години. В СГС съдия Кюркчиев е от началото на 2010 г., където първоначално като командирован съдия, а в последствие и след встъпване в длъжност, въз основа на успешно издържан конкурс, правораздава като съдия в „Гражданско отделение – първоинстанционни състави“.