Право на собственост и ограничени вещни права. Съдебна искова защита на вещните права

20 юни 2023 г.

Емануела Балевска - бивш заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС)

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат следните теми:

 
 Право на собственост и ограничени вещни права.
 
Правен режим – Конституция на РБ, ЗС, ЗКИР и др. закони
 
Съдебна  защита с установителен иск
 
Съдебна защита с иск по чл. 108 ЗС и чл. 109 ЗС
 
Актуална съдебна партика

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

При регистрация до 05 юни – 145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 05 юни – 165 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Емануела Балевска
Съдия Балевска притежава 39-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година. В началото на 2022 година, поради навършване на пенсионна възраст, съдия Балевска се пенсионира.