“Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR). Промени в ЗЗЛД от 2019 г.“

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на практически семинар на тема “Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR). Промени в ЗЗЛД от 2019 г.“, който ще се проведе на 26 юни 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

В рамките на обучението подробно ще бъде разгледано приложното поле на Общия регламент относно защитата на данните, промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г., понятията „лични данни“, „специални категории лични данни“ „обработване“, „администратор“, „съвместни администратори“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“).

Представени ще бъдат практическите аспекти на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и определянето на приложимото основание за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни – 0бработване на лични данни в трудовия контекст; обработване на единен граждански номер и личен номер на чужденец; обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения; обработване, за което не се изисква идентифициране.

На участниците в семинара подробно ще бъде разяснено и кои са правата на субекта на данни и задължения на администратора и обработващия лични данни. Обхващат се задълженията на администраторите и обработващите лични данни във връзка с гарантирането на правата на субекта на данни, прилагането на защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, управлението на сигурността на личните данни, уредбата на отношенията между администратор и обработващ и между съвместните администратори,сътрудничеството с надзорния орган и други.

По време на практическата част на обучението ще бъдат дадени конкретни насоки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще бъдат разгледани редица казуси от практиката.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДE:

Д-р Невин Фети

Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по (защита на информацията. Автор на множество статии, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г., съветник на президента на Р България по правните въпроси.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни, върху тях няма да бъде начислено ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 24 юни 2019 г.