“Приложения и правни аспекти на блокчейн технологиите”

Обучителен център „Темида“ и юридическа кантора “Меджеделиева и партньори” организират специализиран семинар на тема “Приложения и правни аспекти на блокчейн технологии”, който ще се проведе на  12-и юли 2018 година в град София, хотел „Силвър“.

Целта на обучението е да бъдат представени същността и основните приложения на блокчейн технологията, както и основните области, в които намира приложение – застрахователен бизнес, финансови услуги, енергетика и т.н. Участниците ще бъдат запознати с особеностите на блокчейн проектите, първичните монетни предлагания (initial coin offerings), токенизацията като процес и токените – активи или валута са те и как да ги третираме.

В рамките  на семинара разгледани ще бъдат  мерките  срещу изпиране на пари и  начините за прилагане на мерките „Познай клиента си” (KYC measures). Детайлно ще бъде представена  същността на криптовалутата, конкретно – основната правна рамка и данъчните аспекти.

Участниците ще получат отговори на следните въпроси:

Как се финансира блокчейн проект?

Какво е комбинация между рисково финансира и първично монетно предлагане?

Коя е най-добрата правна юрисдикция и как да структурираме проект?

Кои са юридическите аспекти на токените? Ценни книжа ли са и как да ги третираме?

GDPR и блокчейн –как се осъществява правото да бъдеш забравен при невъзможност затрие не от блоковата верига?

Криптоборси и тяхната регулация

Умни договори (smart contracts) – какво представляват и каква е тяхната регулация?

Лектор ще бъде:

Мая Меджеделиева специализира проектно финансиране, капиталови пазари, данъчно и митническо право. Участва в някои от най-значими проекти в България през последните години, включително придобивания, финансиране и сложни процесуални случаи. Мая е била съветник на един от най-важните чуждестранни инвеститори в България, включително Accor, CEZ a.s., Citibank, Citigroup, Deutsche bank, Dexia Kommunalkredit Bank, EBRD, Glaxo Smith Kline, Goldman Sachs Group, KBC Bank, IFC, Merill Lynch, OTP Bank, Samsung, Swisscom AG, etc.

Тя е един от малкото български юристи, специализиращи технологично право, включително и умни договори. Мая е частен блокчейн инвеститор, участник в различни панели и събития, автор и активен член на българското блокчейн и крипто общество.

Коорпоративно представяне :

„Меджеделиева и партньори“ е български консултантски офис, който е тясно специализиран в предоставянето на юридически и бизнес решение в областта на финансовите технологии. Те са специализирани в задълбочени проучвания на технологиите, променящи света, като целят развиването на значителен обем юридически познания, за да посрещнат предизвикателствата на новата индустриална революция.8