Трансферно ценообразуване – правила на ДОПК и подзаконовата нормативна база. Задължително докладване на трансгранични данъчни схеми

18 май 2023 г.

Адвокат Георги Денборов - експерт в областта на данъчното облагане

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат следните теми:

Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?

Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно предстоящите промени в ДОПК

Изготвяне на документално досие по ТЦ – съдържание и методология

Разширяване на обхавата на чл. 116 от ДОПК по отношение на разпределение на доказателствената тежест

 Методи за определяне на трансферни цени:

 Традиционни методи:

Метод на сравнимите неконтролирани цени

Метод на пазарните цени

Метод на увеличената стойност

Нетрадиционни/транзакционни методи:

Метод на разпределената печалба

Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП)

Задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми

 Обхват на докладването

Задължени лица

Трансгранична данъчна схема

Тест за основната цел (Principle purpose test)

Санкции

 

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

275 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до  15 май 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Георги Денборов - експерт в областта на данъчното облагане
Георги Денборов притежава дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, а в момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участвал е в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури. Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари, и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет. Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.