"Търговска несъстоятелност. Практически насоки"

 

По време на семинара ще бъде направен подробен анализ на някои решения на ВКС по чл.290 ГПК относно неплатежоспособността като основание за откриване на производство по несъстоятелност-чл.608 ТЗ.

Детайлно разгледана ще бъде противоречивата практика по някои спорни въпроси на производството по несъстоятелност и уеднаквяването и с разрешенията в ТР 1/2017 на ОСТК.

Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на защитата на кредитора при разпоредителни действия от страна на длъжника и неговите частни правоприемници чрез иска по чл.135 ЗЗД /разрешенията в практиката на ВКС и преодоляване на противоречията в последната с ТР №2/2017 от 09.07.2019 г. на ОСГТК/.

Разгледани ще бъда и особеностите при поредица от увреждащи сделки и защитата на кредитора в  производството по несъстоятелност, с оглед предвидения срок в разпоредбата на чл.649 ал.1 ТЗ.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд

Завършва ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г.. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд /СРС/ и в Софийски градски съд /СГС/. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен  съд /ВКС/.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

  175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  02 декември 2019 г.

 

ПРОГРАМА