Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за запор на банкови сметки

20 април 2023 г.

доц. д-р Боряна Мусева - преподавател по международно частно право, член на Европейската асоциация по международно частно право

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат практическите проблеми на Европейската заповед за плащане (Регламент 1896/2006) и Европейската заповед за запор на банкови сметки (Регламент 655/2014). Ще бъдат представени предпоставките за прилагане на Европейската заповед за плащане и процедура по нейното издаване. Детайлно ще бъде разгледано изпълнението на заповедта и средствата за защита.

Представена ще бъде и практика на българския съд и на Съда на Европейския съюз по материята.
 
Във втората част на обучението ще бъдат разгледани проблемите на Европейската заповед за запор на банкови сметки и предпоставките за прилагане на заповедта.
Също така ще бъде разяснено кой може да издаде заповедта и каква е процедурата по нейното издаване.
Ще бъде разгледано изпълнението на заповедта и средствата за защита.
 
В рамките на обучението е предвиден и специален панел, в който участниците ще могат да поставят своите конкретни въпроси по темата.
 

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

165 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

доц. д-р Боряна Мусева - преподавател по международно частно право, член на Европейската асоциация по международно частно право
Доц. д-р Боряна Мусева завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна степен доктор, а от 2015 г. е доцент. Ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения от 2018 г. Автор на редица публикации в страната и чужбина по международното частно право, вкл. европейско международно частно право. Специализации - Парламентарна практика към Германския Бундестаг и Хумболдт университет, Берлин (2000-2001); изследователски престои със стипендии на Германската служба за академичен обмен (2005-2006) и на Макс-Планк-Общество (2007-2008) в Макс-Планк Институт по международно частно и чуждестранно право, Хамбург, Германия, както и междууниверситетски обмен с Университета Саарланд, Саарбрюкен, Германия (2009, 2011). Гост-преподавател в Университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия. Участие в множество европейски проекти като експерт, вкл. като експерт, работещ в лично качество непосредствено с Европейската комисия. Адвокат в Софийска колегия (от 2002). Председател на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“ и дългогодишен преподавател. Външен експерт към Министерството на правосъдието. Председател на Комитета по гражданско правни въпроси, формат Брюксел ІІа, по време на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018. Председател на Института по международно частно право. Член на Европейската асоциация по международно частно право. Учредител на Българската асоциация за Европейско право.