Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

07 април 2023 г.

Експертен екип от АД „Пенков, Марков и партньори“

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара ще бъдат разгледани следните теми:

Въведение – какво представлява новият whistleblowing режим:

– европейско законодателство – Директива (ЕС) 2019/1937;

– национален Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

– същност и характеристики на режима, цели – „разобличаване“ на нарушения, справяне с корупция и т.н.;

– кога влиза в сила новата правна уредба;

– общи задължения за бизнеса – създаване на вътрешни правила, звено за приемане на сигнали за нарушения и т.н.

Кой може да бъде whistleblower / лице, подаващо сигнал за извършено нарушение на законодателството:

            – Работници / служители в дружества;

            – Консултанти, доставчици и др.

За какво могат да се подават сигнали – за какви нарушения на законодателството може да се сигнализира.

Кои са задължените лица – компании с повече от 50 служители, публични органи и т.н.

Канали за подаване на сигнали – обща характеристика (вътрешен и външен канал)

Вътрешен канал за сигнализиране

– Вътрешно звено за приемане на сигнали – организационни мерки, квалификация и др.;

– Примерна процедура за разглеждане на сигнал, срокове.

Външен канал за сигнализиране – ролята на КЗЛД.

Публично оповестяване – телевизия, социални мрежи и пр.

Вътрешни правила на задълженото лице – изисквания, съдържание и др.

Ответни действия – каква защита се осигурява на сигнализиращите лица, забрана за ответни действия?

Санкции

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

165 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до  05 април 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

АСЕН АПОСТОЛОВ - адвокат в АД "Пенков, Марков и партньори"
Г-н Апостолов работи в сферите на търговското и дружественото право, финансовото и банковото право, сливания и придобивания, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Той е един от водещите експерти на адвокатското дружество в сферата на превенцията и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. 
НИКОЛАЙ ВОЙНОВ - адвокат в АД "Пенков, Марков и партньори"
Г-н Войнов има 15 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в различни правни области като Енергетика, Обществени поръчки, ПЧП и Концесии, Инфраструктура, Транспорт, Екология, Сливания и Придобивания, Проектно Финансиране и др.
АНА КРЪСТЕВА - адвокат в АД "Пенков, Марков и партньори"
Г-жа Кръстева, отличена от издания като Legal 500, практикува в областта на интелектуалната собственост, дружественото и търговско право, сливания и придобивания, трудовото право, както и някой аспекти на фармацевтичното право и данъчното право. Интересува се от smart contracts, NFT и различни аспекти на технологично, медийно и телекомуникационно право (TMT), комплайънс.