Промени в Закона за медиацията. Практически насоки. Участие на адвокати

28 февруари 2023 г.

Адвокат Албена Пенова - Учредител и Председател на УС на СНЦ“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ“

Моля изберете бройка на участници тук:

На 25.01.2023 год. НС прие на второ четене промени в Закона за медиацията. Финалните редакции на разпоредбите предвиждат задължително препращане към медиация от съда по шест вида дела и възможност за напътване към нея по 12 вида дела

В рамките на семинара ще бъде направен преглед на законовата и подзаконова уредба в областта на медиацията в рамките на ЕС и националната правна уредба. Ще бъдат представени и последните законодателни промени в нормативната уредба на медиацията – Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията, приет от Народното събрание на второ четене на 25.01.2023 год., чрез който се въвеждат и промени в ГПК.

Акцент ще бъде поставен върху  възможностите на адвокатите за участие в процедурата по медиация на всеки един етап от нейното провеждане.

 Участниците ще имат възможност да поставят своите въпроси в специално предвиден за целта панел.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

При регистрация до 21 февруари: 135 лв. за един участник и 115 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 21 февруар: 155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 26 февруари 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Албена Пенова
Адвокат Албена В. Пенова завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1983година. Адвокат от Софийска адвокатска колегия от м.декември 1986г. Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, от месец декември 2009г. Медиатор към Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд от 2010г. Обучител на медиатори от месец септември 2011г. Учредител и Председател на УС на СНЦ“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ“, одобрено от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г. Организира и провежда сертифициращи обучения по медиация-основен курс и допълнителни обучения по медиация при търговски и семейни спорове, включително и на адвокати, от 2011г. Медиатор към Арбитражен съд към БСК от 2022г. Автор на книгата „Активното слушане в медиацията“, изд.Даная Интернешънъл,2021г. Има участие, включително с доклади и публикации в различни форуми и научни конференции, свързани с, развитието на медиацията в България–Национална научна конференция на тема: „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“, м.май 2022, ИУ Варна, Национална научна конференция на тема: „ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“, ИУ Варна, м.октомври 2022г., Научна конференция на тема „ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ м.12, 2022г., СУ „Климент Охридски“, катедра „Трудово и осигурително право“. Има участие и обучение в семинари, проведени от международни организации- Обучения на обучители по медиация, провеждани от Център за ефективно решаване на спорове(CEDR, UK) в периода 2013-2017г., международен семинар на тема «Сътрудничество между държавите от ЕС в случаите на разглеждане на граждански дела за отвличане на деца», Букурещ, март 2018г., обучение и сертификат по програмата HELP на Съвета на Европа, на тема „Правото на труд като човешко право“, 2019-2020г., обучения, проведени от Европейската академия за право ERA, в гр.Трир, Германия-2021г. и гр.Краков, Полша-2022г. по въпросте за развитие и прилагане на медиация в сферата на семейноправни спорове, граждански и търговски спорове и др.