Промени в трудовото законодателство. Електронно трудово досие

09 март 2023 г.

Теодора Дичева - юрист, експерт в областта на трудовото право

Моля изберете бройка на участници тук:

 

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед  на промените в трудовото законодателство през 2022 и 2023 година – промените в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Подробно разгледана ще бъде и темата за електронното трудово досие. Акцент ще бъде поставен върху основните законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието и изискванията към работодателя във връзка с изготвянето и съхраняването на електронните документи в електронното трудово досие.

 Участниците ще имат възможност да поставят своите въпроси в специално предвиден за целта панел.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 07 март 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Теодора Дичева
Теодора Дичева завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 година. От 1998 година в продължение на малко повече от 20 години е работила в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като през последните 10 години е била директор на правната дирекция на Инспекцията по труда. Към настоящия момент е консултант в областта на трудовото законодателство, с акцент – практически аспекти в прилагането на трудовото законодателство, права и задължения на страните по трудовото правоотношение и правомощия на контролните органи на Инспекцията по труда. Автор е на многобройни публикации, книги и коментари на теми по трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд и е един от утвърдените лектори в тези области.