"Новият Закон за защита на търговската тайна и новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар"

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „Новият Закон за защита на търговската тайна и новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар“, който ще се проведе на 14 май 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

В рамките на обучението подробно разгледани ще бъдат новият Закон за защита на търговската тайна,  обнародван в брой 28 на Държавен вестник от 05 април 2019 година, и Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар от м. април 2019 година.

По време на първата тематична част ще бъде направен детайлен преглед на новата правна уредба, свързана със защитата на търговската тайна. Разяснено ще бъде определението на търговската тайна според новия закон и сравнението му с досега действащата уредба (ТЗ, ЗЗК и др.). Разгледани ще бъдат също така механизмите за защита според новия закон, приложението на ГПК, санкциите и мерките за предотвратяване разкриването на търговската тайна.

Във втората тематична част подробно разгледани ще бъдат търговскоправните аспекти на закрилата на интелектуалната собственост. В тази връзка представени ще бъдат начините на закрила на интелектуалната собственост на предприятието (търговски марки, промишлени дизайни, патенти за изобретения, полезни модели, произведения, защитени с авторско право) – процедури по регистрация и обезпечаване на правата върху произведенията, мерките за изграждане на иновационна стратегия на производствени предприятия във връзка с подобряване на конкурентоспособността им и лицензионните споразумения.

В третата тематична част ще бъде обърнато специално внимание на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар от м. април 2019 година. Представени ще бъдат както правата и задълженията на правоносителите (автори и др.), така и правата и задълженията на доставчиците на онлайн услуги и платформите за дигитално съдържание. Разгледани ще бъдат и някои аспекти на лицензионните споразумения във връзка с използването на произведенията в кибер средата.

 

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

 

Адв. Василена Горанова

Василена Горанова се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ през 2013 г. и оттогава предоставя правни услуги и консултации по редица  проекти, както и цялостно правно обслужване на търговски дружества, клиенти на „Пенков, Марков и партньори“.

Василена Горанова специализира в областта на защита на личните данни, защита на информацията и киберсигурността, мерките срещу изпирането на пари и защита на търговската тайна.

Като част от специализираните работни групи за „Защита на личните данни“ и „Мерки срещу изпирането на пари“ в Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, Василена Горанова е лектор на редица семинари и обучения по привеждане на бизнеса в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на на личните данни.

Адв. Йордан Политов

Йордан Политов е асоцииран адвокат и професионален представител по индустриална собственост към Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ от 2011 г. Ръководител на Отдел „Интелектуалнасобственост и иновации“, oценен от Legal 500 за 2019 г. като един от най-добрите адвокати в  България в сферата на интелектуалната собственост

Йордан Политов притежава повече от 13-години практически опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите на търговските марки, патентите за изобретения, промишлените дизайни и авторското право, провеждани пред българските съдилища, Патентното ведомство на РБ, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Международното бюро на СОИС и Европейското патентно ведомство.

Магистър по специалността “Право” със специализация по Международно право и Магистър по специалността “Международни отношения” към СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е като юрисконсулт в Патентното ведомство на РБ в периода 2006-2010 г.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 11 май 2019 г.