Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на Обучителен център „Темида”

Обучителен център „Темида” защитава с висок приоритет Вашите лични данни. Поради тази причина ние разработихме политика за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Целта на тази политика е клиентите ни да бъдат информирани какви лични данни обработваме, с каква цел, срок и какви са техните права. 

Информация за дружеството, което обработва вашите данни: 

Наименование: „Темида – цената на истината“ ООД,  ЕИК 205061144 Седалище и адрес на управление: София, ул. 11 август 

Телефон: 0878 011 992; е-mail: seminars@temidaeducation.bg Уебсайт: www.temidaeducation.bg 

Как използваме  информация, предоставена от Вас като имена, телефон, електронен адрес, месторабота и длъжност?

1. С цел да да изпълним задълженията си и да ви предоставим необходимата информация във връзка с вашите заявки за обучения или запитвания за услугите на Обучителен център „Темида”

2. Законови основания за обработването на вашите лични данни: 

  • когато това е необходимо за изпълнението на договорните ни задължения към вас; 
  • когато сте дали вашето съгласие да обработваме данните ви по определен начин; 
  • когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси (стига тези интереси да не ограничават неправомерно вашите права). При директен маркетинг се позоваваме на легитимен интерес на основание съобр. 47 от GDPR; 
  • когато осъществяваме връзка с вас в качеството ви на наш клиент и изпращаме информация към вас, ако сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели – чл. 6, параграф 1, б. „a“ на GDPR, при регистрация в обучителния център преди 24.05.2018 г. 

Ако обработваме Ваши лични данни на база на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. 

В какви случаи можем да предоставим на трето лице вашите лични данни? 

Това може да става със следните трети лица:

  • счетоводна фирма – за нуждите на счетоводството и финансовите операции, или 
  • ако сме длъжни да предоставим ваши лични данни, за да спазим наше законово задължение или за да упражним правата си по договора си с вас. 

Къде съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват и обработват в рамките на Република България. Предаването на информация по интернет не е напълно безрисково, но след получаването на информация от вас, ние ще приложим стриктни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран достъп до тях. 

За какъв период съхраняваме вашите лични данни?

 Ние съхраняваме вашите лични данни за период не по-дълъг от този, който ни позволява да осъществим целите, описани в тази политика. 

Политика за директен маркетинг 

Вие имате право да изискате от нас да не обработваме данните ви за целите на директен маркетинг. Ако не желаете да получавате рекламни съобщения с информация за семинарите на Обучителен център „Темида“, можете да го заявите по всяко време, като ни изпратите e-mail с вашето искане за отписване на temidaeducation@gmail.com. 

В случай на нарушаване на вашите права съгласно посоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон +359 2 915 35 18 Интернет страница www.cpdp.bg 

Промени в политиката за поверителност 

Запазваме си правото да променяме Политиката си за защитата на личните данни, като промяната ще бъде публикувана на интернет страницата на Обучителен център „Темида”.

СЕМИНАРИ